Vergoeding door verzekeraars

lvng beroepsverenigingIk ben aangesloten bij de LVNG (Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen). Deze beroepsvereniging houdt een kwaliteitstoetsing in d.m.v. opleidings- en bijscholingseisen en een bezoek aan de praktijk. De aangesloten leden worden door een groot aantal verzekeraars erkend voor een vergoeding in het kader van alternatieve geneeswijzen. Deze zorgverzekeraars vergoeden mijn shiatsu therapie behandelingen door mijn lidmaatschap bij de LVNG .

Afhankelijk van je persoonlijke  polisvoorwaarden  (aanvullende verzekering) kan het zijn dat je in aanmerking komt voor een gedeeltelijke vergoeding van de behandeling. Dit is een lijst van verzekeraars waarvan bij de LVNG bekend is dat ze shiatsu therapie vergoeden. Bij deze verzekeraars ben ik bekend met een code als geregistreerde therapeut. Deze code staat ook vermeld op mijn facturen.

RBCZ RegisterDe LVNG is aangesloten bij het overkoepelend orgaan, de stichting RBCZ (HBO-Register van Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Deze organisatie certificeert en registreert therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg. Informatie over de stichting vind je op de site van RBCZ. RBCZ bewaakt de kwaliteit van de BCZ registertherapeut door middel van het klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ).

Vergoeding

Je rekent rechtstreeks bij mij af en om voor vergoeding in aanmerking te komen, dien je de factuur bij je verzekeraar in. Er is geen verwijzing nodig van de huisarts of specialist. De tarieven van de behandeling zijn hier terug te vinden.

Shiatsu behandeling

Hoe werkt shiatsu therapie, ervaar het zelf

TOP