Disclaimer Shiva & Ganesh

shiva-ganesh.com besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden is. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de op deze website verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten onjuistheden en/of onvolkomenheden bevat.

shiva-ganesh.com aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie. Evenmin aanvaardt shiva-ganesh.com aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van shiva-ganesh.com. Het gebruik van gegevens, plaatjes, scripts en/of bestanden wordt slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van shiva-ganesh.com en na duidelijke bronvermelding. Een ieder die toegang heeft verkregen tot deze website wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Externe informatie Shiva & Ganesh

Deze website kan links naar websites of naar webpagina’s van derden bevatten. shiva-ganesh.com heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Mocht u nog vragen hebben? Neem dan contact op met info@shiva-ganesh.com.

TOP