COPD

klachten behandelen met shiatsu

Wat kan het behandelen van COPD met shiatsu voor jou betekenen?

COPD en shiatsu

COPD en een shiatsu behandeling

Ervaar zelf de effecten van een shiatsu behandeling op je COPD klachten

Effect van shiatsu op COPD

COPD is een afkorting uit het Engels en staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Dit betekent Chronische Obstructieve Long Ziekte. Het is een chronische aandoening aan de luchtwegen en de longen die de ademhaling bemoeilijkt. Bij ernstige vormen van COPD is er vaak ook al sprake van beschadiging van de longen. Het is van groot belang dat je zelf zoveel mogelijk doet om te voorkomen dat de ziekte verergert en dat je leert zo goed mogelijk met COPD te leven.

Het ziekteproces speelt zich grotendeels af in de (kleinere) luchtwegen en in de longen. COPD ontwikkelt zich langzaam en in de beginfase is er vooral sprake van een toename van slijmvorming en hoesten. Wanneer de ziekte zich verder ontwikkelt, raakt de structuur van de longen beschadigd en neemt de longinhoud verder af. Bij nog verdere ontwikkeling en dus een ernstig vorm van COPD kan hierdoor een afname van de kracht van ademspieren plaatsvinden. De longfunctie kan hierdoor met meer dan de helft verminderen.

COPD ontwikkelt zich heel geleidelijk en soms ook onopgemerkt. Sommige mensen gaan dan ook  ongemerkt hun bezigheden aanpassen bij hun verslechterende conditie. Ze vermijden bijvoorbeeld fietsen, flinke lichamelijke inspanningen zoals traplopen of in de tuin werken. Voor mensen in hun omgeving kunnen zij zo jarenlang hun ziekte COPD verborgen houden. Het vermijden van inspanning heeft tot gevolg dat de conditie nog verder achteruit gaat en de aandoening zich nog verder verergert.

Chronisch hoesten, overmatige slijmproductie, benauwdheid en een chronische kortademigheid zijn vaak voorkomende klachten. De symptomen ontwikkelen zich geleidelijk en vaak zonder dat je het zelf doorhebt. Mensen met beginnende COPD zijn sneller kortademig dan hun leeftijdsgenoten. Dit merk je het eerst bij sporten of een flinke lichamelijke inspanning. De benauwdheid gecombineerd met het hoesten zorgen ook nog eens voor langdurige vermoeidheid.

Effect behandelingen bij COPD

  • minder frequent een aanval
  • meer energie, waardoor je weer beter kunt functioneren en deelnemen aan dingen die voorheen erg moeilijk waren zoals bijvoorbeeld sporten
  • door het weglaten van bepaalde voeding geen of bijna geen aanvallen meer krijgen

Intake gesprek

Na het intake gesprek (wat zijn eventuele andere klachten) en de diagnose wordt in de shiatsu behandeling bekeken hoe de COPD longklachten het beste behandeld kan worden. Shiatsu behandelingen richten zich vooral op het wegnemen van beperkingen die mensen met deze ziekte ervaren.

Voor meer informatie en om zelf een shiatsu behandeling te ervaren, kun je altijd contact opnemen.

TOP