Borderline

behandelen met shiatsu

Wat kan het behandelen met shiatsu voor jou betekenen?

Borderline en shiatsu

Borderline en een shiatsu behandeling

Ervaar zelf de effecten van een shiatsu behandeling bij borderline

Shiatsu bij borderline

Een borderline persoonlijkheidsstoornis is een psychiatrische aandoening die verschillende vormen kan aannemen en ook verschillende gradaties heeft. Wat het eerst opvalt aan iemand met Borderline zijn haar of zijn snelle stemmingswisselingen, vaak veranderende meningen en het impulsieve opzeggen van baan, relatie of vriendschap, schijnbaar zonder reden. Vandaar dat ERS (Emotie Regulatie Stoornis) een betere benaming is.

Borderline komt opvallend veel bij vrouwen voor, vermoedelijk ook omdat zij vaker slachtoffer worden van seksueel misbruik wat een mede-veroorzaker kan zijn van de stoornis. Bij mannen wordt de diagnose vaak niet gesteld omdat deze zich bij hen niet uit in agressie die zich naar binnen richt (zelfverwonding, eetstoornissen) maar agressie naar buiten toe. Mannen met borderline stoornissen komen dan ook vaker in de criminaliteit terecht.

Borderline openbaart zich meestal in of net na de puberteit (17 – 25 jaar) maar sommige borderline kenmerken kunnen ook bij kinderen in een bepaalde vorm al voorkomen. Borderline-symptomen worden snel verward met heftige pubertijdsverschijnselen. De diagnose Borderline wordt over het algemeen daarom pas gegeven rond het achttiende levensjaar, voor die tijd kan de stoornis al wel in ontwikkeling zijn, maar de persoonlijkheid kan zich nog vormen in deze jaren.

De verschijnselen zijn bij kinderen en adolescenten verschillend. Kinderen met borderline symptomen hebben vaak meer angsten en neurosen tegelijkertijd (in tegenstelling tot neurotische kinderen). Als borderline-kinderen jong volwassen worden, hebben zij vaak gedragsproblemen die om een andere diagnose vragen.

Kenmerken van Borderline kunnen zijn:

 • Identiteitsstoornis: aanhoudend wisselend zelfbeeld of zelfgevoel.
 • Voorbijgaande paranoïde ideeën of ernstige dissociatieve verschijnselen.
 • Krampachtig proberen te voorkomen om in de steek gelaten te worden.
 • Impulsiviteit met negatieve gevolgen voor zichzelf. Bijvoorbeeld: geldverspilling, veel wisselende seksuele contacten, middelenmisbruik, roekeloos rijgedrag, vreetbuien.
 • Terugkerende pogingen tot zelfdoding of zelfverwonding.
 • Een patroon van instabiele en intense relaties met anderen.
 • Sterk wisselende stemmingen, als reactie op gebeurtenissen.
 • Inadequate, intense woede of moeite boosheid te beheersen. Dit uit zich in driftbuien, aanhoudende woede of herhaaldelijke vechtpartijen.
 • Een chronisch gevoel van leegte.

Effect behandelingen borderline

 • zorgen voor minder schommelingen in emoties en stemming door meer rust en ontspanning. Waardoor je zelfbeeld verbeterd en je je prettiger voelt
 • rustigere energie betekent ook beter in staat om deel te nemen aan sociale interactie
 • kinderen en volwassenen beter in evenwicht of balans te brengen waardoor zij beter kunnen functioneren in de maatschappij

Intake gesprek

Na het intake gesprek (wat zijn eventuele andere klachten) en de diagnose wordt in de shiatsu behandeling bekeken hoe je het beste behandeld kunnen worden. Shiatsu behandelingen  zorgen sowieso voor meer rust in lichaam en geest.

Voor meer informatie en om zelf een shiatsu behandeling te ervaren, kun je altijd contact opnemen.

TOP