Autisme

symptomen behandelen met shiatsu

Wat kan het behandelen van autisme met shiatsu voor jou betekenen?

Autisme en shiatsu

Autisme en een shiatsu behandeling

Ervaar zelf de effecten van een shiatsu behandeling bij autisme

Shiatsu bij autisme

Autisme is een ernstige ontwikkelingsstoornis. Kinderen of volwassenen met autisme hebben problemen op psychisch, sociaal en motorisch gebied. Het is een levenslange en lang niet altijd goed zichtbare handicap die invloed heeft op alle levensgebieden en levensfasen. Autisme is een handicap die sterk erfelijk bepaald wordt. Maar een klein gedeelte (10%)  wordt toegeschreven aan ongunstige omgevingsvariabelen zoals bijvoorbeeld tijdens zwangerschap en bevalling. In Nederland wordt autisme gebruikt als verzamelterm voor met name klassiek autisme. Maar ook  het syndroom van Asperger en PPD-NOS zijn vormen van deze stoornis.

Autisme kan het beste worden omschreven als een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Het gaat daarbij om informatie die via onze zintuigen binnenkomt: zien, voelen, horen, ruiken en proeven. Deze informatie wordt bij mensen met autisme anders verwerkt. Kinderen of volwassen met autisme hebben moeite om de details van de informatie die worden waargenomen,  te verwerken tot een samenhangend beeld of geheel.

De symptomen duiken meestal al op jonge leeftijd op, vaak al voor de leeftijd van drie jaar en blijven gedurende de hele levensduur aanwezig. Autistische kinderen (en volwassenen) vertonen een zeer afwisselend beeld van symptomen, deze klachten variëren van mild tot zeer erg. Zonder volledigheid na te streven, geven we een schematisch overzicht:

  • Moeilijkheden met verbale communicatie
  • Niet in staat om deel te nemen aan een gewone conversatie in een groep
  • Moeilijkheden met het begrijpen van gebaren en gezichtsuitdrukkingen
  • Niet in staat om vrienden te maken
  • Ongewone manieren om met speelgoed en andere voorwerpen om te gaan
  • Een duidelijk gebrek aan verbeeldingskracht

Met meer begrip van de omgeving en de juiste begeleiding kunnen veel mensen met autisme naar school gaan, werken en relaties met anderen onderhouden en daardoor een zin- en betekenisvolle rol in de samenleving hebben.

Effect behandelingen bij autisme

  • zorgen voor minder schommelingen in emoties en stemming door meer rust en ontspanning.
  • rustigere energie betekent ook beter in staat om deel te nemen aan sociale interactie
  • kinderen en volwassenen beter in evenwicht of balans te brengen waardoor zij beter kunnen functioneren in de maatschappij

Intake gesprek

Na het intake gesprek (wat zijn eventuele andere klachten) en de diagnose wordt in de shiatsu behandeling bekeken hoe je het beste behandeld kunnen worden. Shiatsu behandelingen  zorgen sowieso voor meer rust in lichaam en geest.

Voor meer informatie en om zelf een shiatsu behandeling te ervaren, kun je altijd contact opnemen.

TOP