ADHD

te veel prikkels ontvangen behandelen met shiatsu

Wat kan het behandelen van ADHD met shiatsu voor jou betekenen?

ADHD symptomen

ADHD en een shiatsu behandeling

Ervaar zelf de effecten van een shiatsu behandeling op je ADHD symptomen

Shiatsu bij ADHD symptomen

Adhd behandelen met shiatsu kan heel goed helpen om kinderen en volwassenen beter in evenwicht of balans te brengen waardoor zij beter kunnen functioneren in de maatschappij. Na het intake gesprek (wat zijn naast adhd eventuele andere klachten) en de diagnose wordt in de shiatsu behandeling bekeken hoe adhd het beste behandeld kan worden. Een shiatsu massage kan kinderen/volwassenen met adhd in eerste instantie voornamelijk rust brengen. Vanuit die rust zijn kinderen/volwassenen met adhd beter in staat om op een goede en prettige manier om te gaan met anderen.

ADHD komt uit het Engels en betekent Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD komt veel voor bij kinderen en adolescenten, maar kan ook voorkomen bij volwassenen. Mensen (kinderen zowel als volwassenen) met ADHD zijn vaak moeilijker in staat om hun aandacht op bepaalde taken te richten en worden daardoor snel door allerlei prikkels uit de omgeving afgeleid. Al deze prikkels hebben vaak ernstige gevolgen voor de concentratie en daardoor voor de mogelijkheden tot ontplooiing van kinderen en volwassenen.

Bij ongeveer 3 tot 6 procent van de kinderen is er sprake van ADHD. Deze kinderen hebben bijvoorbeeld vaak moeite met opletten en concentratie, maar kunnen ook overdreven druk en impulsief zijn. Vaal wordt ook wel gezegd dat er sprake is van een tekort aan aandacht en/of hyperactief of impulsief gedrag. Soms kan er ook sprake zijn van het omgekeerde en kunnen kinderen met adhd juist overdreven gefocust zijn.

Aandachtstekort Dit uit zich bij kinderen met adhd vooral in het moeite hebben met opletten als er andere dingen om hen heen gebeuren. Sommige kinderen maken daarom vaak fouten in hun schoolwerk of vinden het lastig om hun huiswerk af te maken. Doordat kinderen met adhd moeite hebben zich te concentreren, kunnen ze chaotisch overkomen omdat ze daarom soms vergeten waar ze spullen hebben opgeborgen of wat ze allemaal nog zouden gaan doen.

Hyperactiviteit Kinderen met ADHD zijn vaak ook impulsief en kunnen zich voortdurend onrustig voelen. Ze kunnen voortdurend in beweging zijn en voelen meestal een grote mate van onrust in zichzelf. Het is dan lastig om op hun plaats te blijven zitten op school of thuis tijdens het eten. Zelfs als ze gedwongen worden stil te zitten, blijven ze voortdurend friemelen en heen en weer bewegen op hun stoel.

Impulsiviteit Bij kinderen met ADHD ontbreekt het aan tijdige controle in reactie op prikkels. Daarnaast kunnen sommige kinderen bijvoorbeeld moeilijk op hun beurt wachten of flappen ze er van alles uit omdat ze het lastig vinden om dingen die in hun hoofd op komen niet direct te zeggen of te doen. Ze hebben het vaak moeilijk met het op hun beurt te wachten.

”Hyperfocussen” Bij kinderen met adhd kunnen in het algemeen aandacht en concentratie problematisch zijn. Toch kunnen ze zich soms goed concentreren op bezigheden in één op één situaties. Maar al te vaak zijn ze erg goed in bijvoorbeeld computerspelletjes, maar ook sportieve bezigheden zoals skateboarden. Dit wordt wel het z.g. “hyperfocussen” genoemd.

Effect behandelingen bij ADHD

  • meer rust en ontspanning
  • rustigere energie, zorgt voor een betere concentratie
  • bepaalde voedingstoffen weglaten, zodat je symptomen afnemen
  • betere concentratie door stretch en yoga oefeningen

Intake gesprek

Na het intake gesprek (wat zijn eventuele andere klachten) en de diagnose wordt in de shiatsu behandeling bekeken hoe de ADHD symptomen het beste behandeld kunnen worden. Shiatsu behandelingen  zorgen sowieso voor meer rust in lichaam en geest.

Voor meer informatie en om zelf een shiatsu behandeling te ervaren, kun je altijd contact opnemen.

TOP